0544-788-499 א’, ד’ - 16:00-20:00

הזרקה לצלקות

הזרקת סטרואידים (דפומדרול) לצלקות היפרטרופיות או קלואידים היא אחת מהשיטות לנסות ולמנוע התפתחות של צלקות עם גדילה ושגשוג מעבר לנורמה.

יש לחזור על ההזרקות מספר פעמים במרווח של מספר שבועות

לרב ההזרקות ניתנות בשילוב או לאחר טיפול בלחץ משולב עם יריעות סיליקון.

קיימות הזרקות של חומרים נוספים אשר ניתן לבצע אך זאת רק לאחר ששאר הטיפולים לא צלחו