0544-788-499 א’, ד’ - 16:00-20:00

הרמת שד – רפי קרסו

בריאות 10 עם פרופ’ רפי קרסו – ראיון בנושא הרמת שד.

25.5.2010 – דקה 38:00

הרמת שד – רפי קרסו

בריאות 10 עם פרופ’ רפי קרסו – ראיון בנושא הרמת שד.
25.5.2010 – דקה 38:00