0544-788-499 א’, ד’ - 16:00-20:00

 

חדשות השבת – בישראל 2014 עדיין אין מענה של המדינה לנפגעי כוויות: