0544-788-499 א’, ד’ - 16:00-20:00

כריתה בשלבים

כריתה בשלבים של צלקת היא שיטה בסיסית להסרת והקטנת שטח צלקת (או נגע עורי כמו נקודת חן מולדת גדולה).

השיטה מתאפשרת כאשר קיים עור תקין סביב לצלקת או לנגע וכאשר העור אלסטי מספיק על מנת לאפשר את כריתת הצלקת ומתיחת העור. את ההסרה הראשונית מבצעים מתוך שטח הצלקת או הנגע הקיימים.  בשטחים נרחבים ניתן לצמצם את שטח הצלקת כל פעם בכמחצית כאשר העור התקין מסביב גודל ומאפשר לאחר 3-6 חודשים כריתה מחודשת של שארית הצלקת.

ניתן לשלב טכניקה זאת עם מותחני העור. בטכניקה זאת קיימת אשפרות להקטין באופן משמעותי גם את אורך החתך שיתקבל לאחר כריתת הצלקת המקורית לעומת כריתה בשלב אחד.

לאחר בדיקה ניתן יהיה להחליט על הטכניקה הנכונה ביותר לשיפור או צמצום הצלקות הקיימות