0544-788-499 א’, ד’ - 16:00-20:00

סוגי פצעים

wound1
קיימים סוגי פצעים הנחלקים לרב על פי הגורם להווצרותם.

כל פצע הינו ביטוי של גורם להווצרותו.

בחלק זה של האתר ניתן לקבל מידע על כל סוגי הפצעים טיפולים וחבישות.