0544-788-499 א’, ד’ - 16:00-20:00

פרופ’ חייק יוסי בנושא כוויות – סרטון בריאות 10, רפי קרסו

פרופ’ חייק יוסי – כוויות – 16:50